Väitös: Suomea voi oppia siivoustyössä

image description

FM Maiju Strömmerin suomen kielen väitöstutkimus ”Mahdollisuuksien rajoissa: Neksusanalyysi suomen kielen oppimisesta siivoustyössä” perehtyy siivoojina työskentelevien maahanmuuttajien suomen kielen oppimisen mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin. Suomen kielen oppimista ja työllistymistä pidetään tärkeinä askelina aikuisten maahanmuuttajien kotoutumisessa. Maahanmuuttajat työllistyvät yleisimmin Suomessa siivousalalle, ja monen siivoustyötä tekevän tavoitteena on kehittää suomen kielen taitoaan ja edetä oman alan tehtäviin. Tutkimus osoittaa, että työyhteisöllä on suuri merkitys oppimisessa.