Mainokset
Mainokset

Tietopankki

Markkinakatsaus 2018: Siivous ilman kemikaaleja

Markkinakatsaus 2018: Siivous ilman kemikaaleja

Puhtausala-lehden numerossa 4/2018 julkaistuun markkinakatsaukseen on koottu tuotteita ja menetelmiä, jotka perustuvat vesijohtoveden käsittelyyn. Käsitelty vesi korvaa puhdistustapahtumassa puhdistusaineen. Markkinakatsauksen on kirjoittanut Tarja Valkosalo.

Lue lisää

Kouluissa ja päiväkodeissa tutkitaan siivoamisessa käytettävien kemikaalien vaikutuksia sisäilman laatuun ja mikrobiomiin. Kuvituskuva.

Siivouskemikaaleja käytetään kouluissa oletettua vähemmän

Koulumaailmassa on viime aikoina noussut esille kemikaaleille herkistyminen ja sen myötä toive kemikaalikuorman vähentämisestä. Yhtenä syynä kouluissa kemikaaleille herkistymiselle on pidetty siivouksessa käytettäviä pesu-, puhdistus- ja hoitoaineita. Vuosien 2017–2019 aikana on ns.

Lue lisää

Nina Kesti osallistui Finnclean PRO -messuilla 2019 myös sisäilmapaneeliin yhtenä panelistina.

Siivouksella voidaan parantaa tai heikentää sisäilman laatua

Rakennusterveysasiantuntija, Poistoa Oy:n omistaja Niina Kestin mukaan siivouksella voidaan vaikuttaa sisäilman pölypitoisuuteen ja pinnoille laskeutuvan pölyn määrään. Pölyn määrään vaikuttavat sekä siivoustaajuus että siivousmenetelmät ja siivouksen laatu.

Lue lisää

Päihdeongelmien ehkäiseminen on tuottavaa

Päihdeongelmien ehkäiseminen on tuottavaa

Alkoholin käyttö aiheuttaa suomalaisilla työpaikoilla vähintään 500 miljoonan euron suuruiset vuosittaiset kustannukset. Tutkimuksen mukaan työnantajan yritykset vaikuttaa työntekijöidensä alkoholinkäyttöön voivat kuitenkin vähentää kuluja.

Lue lisää

Allasvesiasetus

Allasvesiasetus

Valviran julkaisemassa allasvesiasetuksen soveltamisohjeessa tuodaan esille myös siivouksen, pintahygienian ja siivoushenkilökunnan osaamisen merkitys uima-allastilojen hygieniassa..

Lue lisää

Väitös: Suomea voi oppia siivoustyössä

Väitös: Suomea voi oppia siivoustyössä

FM Maiju Strömmerin suomen kielen väitöstutkimus ”Mahdollisuuksien rajoissa: Neksusanalyysi suomen kielen oppimisesta siivoustyössä” perehtyy siivoojina työskentelevien maahanmuuttajien suomen kielen oppimisen mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin.

Lue lisää

Askelia uuteen arvonluontiin

Organisaatioiden toimintaympäristöt ja työn tekemisen tavat ovat voimakkaassa turbulenssissa. Digitalisaatio ja työn murrokset haastavat vallitsevia arvonluonnin periaatteita ja käytäntöjä. Uudenlaisessa arvonluonnissa vanhat käsitykset ja ajattelumallit eivät riitä.

Lue lisää

Murroksesta nousee uudenlainen kasvu

Murroksesta nousee uudenlainen kasvu

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut tulevaisuuskatsauksen, joka kuvaa viidellä teemalla muutoksia, jotka ovat Suomen hyvinvoinnin ja kasvupolitiikan kannalta keskeisiä..

Lue lisää

Puuvillapyyhkeiden ja paperin elinkaaritutkimus

Puuvillapyyhkeiden ja paperin elinkaaritutkimus

Textile Service Trade Associationin (WIRTEX) ja European Textile Services Associationin (ETSA) tilaama tutkimus vuodelta 2017, jossa vertaillaan muun muassa jätteiden määrää, energiankulutusta ja vedenkulutusta..

Lue lisää

Puhdistuksen ja desinfioinnin uudet teknologiat

Puhdistuksen ja desinfioinnin uudet teknologiat

Antimikrobiset pinnat, erilaiset valot ja höyryt helpottavat siivoustyötä ja parantavat puhtaustulosta. Likaa ne eivät kuitenkaan poista pinnoilta, kuten Puhtausala-lehden 2-2017 artikkelissa todetaan. Kaasuilla, valoilla ja teknologialla voidaan kuitenkin tuhota taudinaiheuttajia.

Lue lisää

Siivottavuus ja siivous

Siivottavuus ja siivous

SEEK-hankkeessa (Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy elinkaarimallia käytettäessä ja energiatehokkuutta tavoiteltaessa) tutkimuksen kohteena olivat myös siivottavuus ja pintojen pölypitoisuus. Siivottavuudella on iso rooli, todetaan Puhtausala-lehden 3-2017 artikkelissa..

Lue lisää

Robotti siivoojan kaveriksi?

Robotti siivoojan kaveriksi?

Robottiteknologian hyödyntäminen vaatii uusia työmenetelmiä ja organisointitapoja, käy ilmi TTS Työtehoseuran ja Kivisto Consulting Oy:n yhteisen hankkeen tuloksista, joista kerrotaan Puhtausala-lehdessä 2-2017..

Lue lisää

Antimikrobisten pintojen puhdistus

Antimikrobisten pintojen puhdistus

Antimikrobiset pinnat eivät poista hyvän käsihygienian ja siivouksen tarvetta. Ne estävät kuitenkin mikrobien lisääntymistä pinnoilla, jolloin tartuntavaara pienenee. Taudeilla on erilainen kyky tarttua.

Lue lisää

Tiesitkö tämän akuista?

Tiesitkö tämän akuista?

Puhtausala-lehden 1-2016 artikkeli kertoo erilaisista akuista, niiden käytöstä, puhdistuksesta ja huollosta..

Lue lisää

Siivoojan kädet työssä

Siivoojan kädet työssä

Siivoojan kädet tuntevat, tunnustelevat ja tarttuvat. Ne nostavat ja kantavat, kurottavat ja pyyhkivät, ohjaavat ja näppäilevät. Siivoojan sormet ovat myös alttiina vammoille. Puhtausala-lehden 1-2018 artikkelissa lisää tietoa siivoojan käsistä työssä.

Lue lisää

Puhtauden laatutason määrittely

Puhtauden laatutason määrittely

Puhtauden taso voidaan määritellä monin tavoin; yhtä virallista ja oikeaa tapaa ei ole. Asiakas ja palveluntuottaja voivat luoda omat määrittelyt puhtauden tasovaatimukselle tarpeen mukaan tai käyttää esimerkiksi KiinteistöRYL:ssä esitettyjä puhtaustasoja tai INSTA 800-standardin mukaan laadittuja laatuprofiileja.

Lue lisää

Käsienkuivausmenetelmien hygienia

Käsienkuivausmenetelmien hygienia

Tutustu Helsingin Yliopiston Hjelt-instituutin vuonna 2013 tekemään vertailututkimukseen neljän tavallisimman käsienkuivausmenetelmän hygieniasta..

Lue lisää

Vaihtomatoista saatavat hyödyt

Vaihtomatoista saatavat hyödyt

European Textile Services Association (ETSA) tutki, mitä vaihtomattojen hyötyjä erilaisissa kiinteistöissä. Tuloksia esitellään Lindströmin tekemässä esitteessä..

Lue lisää

Virtuaalista mattojen tilasuunnittelua

Virtuaalista mattojen tilasuunnittelua

Video siitä, miten Lindströmin virtuaalinen mattojen tilasuunnittelu toimii..

Lue lisää

Puhtausklinikka-videot

KiiltoCleanin Puhtausklinikka on nettivideosarja, jossa eri alojen asiantuntijat keskustelevat henkilö- ja ympäristöhygienian aiheista..

Lue lisää

Hygieeninen tekstiilienpesu

Hygieeninen tekstiilienpesu

KiiltoCleanin Puhtausklinikan videolla keskustellaan, miten terveydenhuollon tekstiilinpesu eroaa kotitalouspyykistä, mitkä kaikki asiat vaikuttavat puhtaaseen lopputulokseen..

Lue lisää

Pakkausmerkinnät kertovat

Pakkausmerkinnät kertovat

Pakkauksissa on erilaisia merkkejä. KiiltoClean on koonnut sivuilleen, mitä merkit tarkoittavat..

Lue lisää

Vain puhtain käsin, kiitos

Vain puhtain käsin, kiitos

Vain puhtain käsin, kiitos! on KiiltoCleanin video, jonka alussa havainnollistetaan mikrobien siirtyminen pinnoilta toisille ja ihmisestä toiseen. Videossa esitetään myös mallisuoritus käsien desinfointiin ja pesuun. Alla olevasta Pese kädet oikein -linkistä voit lukea lisää käsien pesusta ja desinfioinnista..

Lue lisää

Napo-elokuvat

Napo-elokuvat

Napo-elokuvissa kuvataan työssä puurtavia tietokonegrafiikan avulla tuotettuja hahmoja, jotka kohtaavat työturvallisuusongelmia. Mukana myös video siivoustyön turvallisuudesta. .

Lue lisää

Johtotähti - luotsaajan opas

Johtotähti - luotsaajan opas

Johtotähti - työntekijälähtöisen kulttuurin luotsaajan opas on tarkoitettu niille, jotka tavoittelevat menestystä ja ketteryyttä ihmisten johtamisen kautta. Opas painottaa ihmisten kohtaamista ja luottamusta työarjessa paitsi menestyksekkään työntekijälähtöisen organisaatiokulttuurin, myös työhyvinvoinnin ja sitoutumisen lähteenä.

Lue lisää

Näin toimii viemärinpuhdistusaine

Näin toimii viemärinpuhdistusaine

Mikä on biologinen viemärinpuhdistaja ja miten se toimii? Eko Eko Solutions kertoo..

Lue lisää

Norovirus tarttuu herkästi

Norovirus tarttuu herkästi

Norovirus leviää herkästi. Tartuntaan tarvitaan vain pieni määrä viruksia. Video havainnollistaa noroviruksen leviämistä ja siten siivouksen tarvetta ja aseptisen työskentelyn tärkeyttä..

Lue lisää

Puhtauspankki