Mainokset
Mainokset

Tietopankki

Puhtaus on puoli ruokaa ravintolassakin. Hygieeninen työskentely luo perustan pintojenkin puhtaallepidolle. (Kuva: Pixabay))

Uusi näkökulma ravintolan siivoukseen

Puhtausala 1/2018 esittää uuden näkökulman ravintolan siivoukseen. Leila Kakon kirjoittamassa artikkelissa todetaan siivouksen olevan ravintolassa aputoiminto, jonka avulla ylläpidetään turvallista ja tilan toiminnan edellyttämää hygieniatasoa niin, että voidaan tuottaa laadukkaita aterioita erilaiset asiakkaiden tarpeet huomioiden.

Lue lisää

Uudenlaisten toimistojen siivoussopimuksissa tulisi ottaa huomioon materiaalien säännöllinen huolto. (Kuva: Pixabay)

Uusi ote toimistosiivoukseen

Puhtausala 3/2018 esitteli toimistotilojen uusia tuulia, jotka vaikuttavat myös tilojen siivoamiseen. Toimistotilat ovat muuttuneet aikaisempaa kodinomaisemmiksi. Siivoukselta tämä edellyttää uutta otetta. Toimistojen siivous pitää ohjelmoida uudelleen siten, että materiaalien säännöllinen huolto otetaan huomioon sopimuksissa.

Lue lisää

Työturvallisuuskeskuksen julkaisemaan oppaaseen on koottu henkilöstötilojen järjestämisen säädösvelvoitteita. Kaikkia toimialoja koskevan oppaan voi ladata TTK:n sivuilta ttk.fi.

Henkilöstötilat puhtausalan työpaikoilla

Henkilöstötilan tai työpaikoilla usein epävirallisesti taukotilaksi tai sosiaaliseksi tilaksi kutsutun tilan ei tarvitse olla ylellinen, mutta kylläkin asiallinen ja toimiva. Työnantajan on järjestettävä työntekijöiden käyttöön henkilöstömäärään nähden riittävät henkilöstötilat.

Lue lisää

Kouluissa ja päiväkodeissa tutkitaan siivoamisessa käytettävien kemikaalien vaikutuksia sisäilman laatuun ja mikrobiomiin. Kuvituskuva.

Siivouskemikaaleja käytetään kouluissa oletettua vähemmän

Koulumaailmassa on viime aikoina noussut esille kemikaaleille herkistyminen ja sen myötä toive kemikaalikuorman vähentämisestä. Yhtenä syynä kouluissa kemikaaleille herkistymiselle on pidetty siivouksessa käytettäviä pesu-, puhdistus- ja hoitoaineita. Vuosien 2017–2019 aikana on ns.

Lue lisää

Ajan puute on yksi suurimmista siivoustyön riskeistä. Myös siivoustaajuudesta tinkiminen voi altistaa siivoajia enemmän pölylle. (Kuva: Pixabay)

Siivoustyössä kiire on kemikaaleja suurempi uhka työturvallisuudelle

Yliopisto-opettaja Marko Hyttinen Itä-Suomen yliopistosta kokee, että kemikaaliturvallisuus toteutuu varsin hyvin siivoustyössä. ”Tutkimustemme perusteella siivoojat ovat aika hyvin selvillä kemikaaleista eli mitä ja millä tavoin niitä tulee käyttää.

Lue lisää

Ergonomiaratkaisuja sairaalahuoltoon

Ergonomiaratkaisuja sairaalahuoltoon

Työterveyslaitos on koonnut tietopankin, josta löytyy ratkaisuja siivoustyön keventämiseksi sairaalahuollon eri tehtävissä..

Lue lisää

Opas riskienhallintaan alihankintaketjuissa

Opas riskienhallintaan alihankintaketjuissa

Euroopan Kriminaalipolitiikan Instituutti HEUNIn julkaiseman opas sisältää sekä tietopankin että riskienhallintatyökalun työvoiman hyväksikäytön ja ihmiskaupan ennaltaehkäisemiseksi.

Lue lisää

Päihdeongelmien ehkäiseminen on tuottavaa

Päihdeongelmien ehkäiseminen on tuottavaa

Alkoholin käyttö aiheuttaa suomalaisilla työpaikoilla vähintään 500 miljoonan euron suuruiset vuosittaiset kustannukset. Tutkimuksen mukaan työnantajan yritykset vaikuttaa työntekijöidensä alkoholinkäyttöön voivat kuitenkin vähentää kuluja.

Lue lisää

Yrittäjän työterveyshuolto ja työturvallisuus  -opas

Yrittäjän työterveyshuolto ja työturvallisuus -opas

Työterveyslaitoksen laatima opas tarjoaa yrittäjille perustietoa sekä työterveyshuollosta ja sen järjestämisestä että työturvallisuuteen liittyvistä seikoista. Opas on tarjolla neljällä kielellä: suomeksi, englanniksi, venäjäksi ja viroksi..

Lue lisää

Käsienpesuohjeet tartuntojen torjuntaan

Käsienpesuohjeet tartuntojen torjuntaan

Pese kädet ja suojaudu tartunnoilta. THL on julkaissut käsienpesuohjeet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Materiaali sisältää videon ja tulostettavan ohjeen..

Lue lisää

Omavalvonta edistää puhtautta

Omavalvonta edistää puhtautta

Siivouksen laadun seurantaan ja kehittämiseen tarvitaan säännöllistä omavalvontaa. Puhtausala-lehden 1-2018 jutussa keskitytään uima-allastilojen puhtauteen ja omavalvontaan..

Lue lisää

Laitoshuoltajan työpäivän ergonomiaa

Laitoshuoltajan työpäivän ergonomiaa

Oikea ergonomia on siivoustyön perusosaamista. Ergonomiaa voi kerrata esimerkiksi Puhtausala-lehden 3-2015 kuvareportaasin avulla..

Lue lisää

Vinkkejä oman työn suunnitteluun

Vinkkejä oman työn suunnitteluun

Siivoustyössä oman työn suunnittelun lähtökohtana on asiakkaan toiminta ja sen edellyttämä puhtaus. Omaa työtä kannattaa suunnitella vuositasolla ja tarkentaa suunnitelmia lyhyemmillä aikaväleillä. Puhtausala-lehden 1-2017 artikkeli antaa vinkkejä..

Lue lisää

Tartuntojen torjuminen

Tartuntojen torjuminen

Osa taudinaiheuttajista ja loisista tarttuvat ihmiseen kosketuksen välityksellä toisista ihmisista ja pinnoilta. Puhtausala-lehden 5-2016 artikkelissa kerrotaan eri taudinaiheuttajista, niiden kyvystä elää pinnoilla sekä siitä, miten pinnat puhdistetaan ja desinfioidaan tartuntojen torjumiseksi..

Lue lisää

Tarkista ergonomia

Tarkista ergonomia

Työssä jaksaa paremmin ja välttää tuki- ja liikuntaelimistön kipeytymistä, kun tekee työtä mahdollisimman ergonomisesti. Ohjeita löytyy Puhtausala-lehden 4-2017 artikkelista..

Lue lisää

Suojakäsineiden käyttö

Suojakäsineiden käyttö

Suojakäsineitä tarvitaan suojaamaan käsien ihoa siivousaineiden, lian tai materiaalin kuten mikrokuidun ihoa ärsyttäviltä tai allergisoivilta vaikutuksilta. Suojakäsine suojaa myös työtapaturmalta kuten viiltovahingoilta ja mahdollisilta taudinaiheuttajilta esimerkiksi eritetahrasiivouksessa ja wc- ja pesutilojen siivouksessa.

Lue lisää

Siivoojan kädet työssä

Siivoojan kädet työssä

Siivoojan kädet tuntevat, tunnustelevat ja tarttuvat. Ne nostavat ja kantavat, kurottavat ja pyyhkivät, ohjaavat ja näppäilevät. Siivoojan sormet ovat myös alttiina vammoille. Puhtausala-lehden 1-2018 artikkelissa lisää tietoa siivoojan käsistä työssä.

Lue lisää

Huolehdi hyvästä käsihygieniasta

Huolehdi hyvästä käsihygieniasta

Käsien pesu lisää omaa työturvallisuutta ja edistää myös tartuntojen torjuntaa. Tilanteet, joissa käsiä pestään, riippuvat työkohteesta. Yleisenä periaatteena voidaan sanoa, että pesu on tarpeellista aina, kun siirrytään työstä tai työvaiheesta toiseen.

Lue lisää

Litium-ioniakkujen käyttö

Katso tästä KiiltoCleanin ohjeet litium-ioniakkujen käyttöön ja lataukseen..

Lue lisää

Potilasvaihtosiivous hammashuollossa

Potilasvaihtosiivous hammashuollossa

Jokaisen potilaan välillä tehtävällä potilasvaihtosiivouksella huolehditaan hygieniasta sekä parannetaan potilas- ja työturvallisuutta. KiiltoCleanin videolla näytetään, miten potilasvaihtosiivous tehdään..

Lue lisää

Käsihygienia eri kohteissa

Lue käsihygienian tärkeydestä työpaikoilla ja myymälöissä sekä alla olevien linkkien kautta muissa kohteissa. KiiltoClean on koonnut ohjeet..

Lue lisää

Napo-elokuvat

Napo-elokuvat

Napo-elokuvissa kuvataan työssä puurtavia tietokonegrafiikan avulla tuotettuja hahmoja, jotka kohtaavat työturvallisuusongelmia. Mukana myös video siivoustyön turvallisuudesta. .

Lue lisää

Esimiestyö, keskeinen lainsäädäntö

Esimiestyö, keskeinen lainsäädäntö

Esimiesosaamisessa on keskeistä myös työlainsäädännön sekä työehtosopimuksen hallinta. Työturvallisuuskeskuksen oppaassa käsitellään esimiesosaamisen kokonaisuutta, työhyvinvoinnin merkitystä johtamisessa, perehdyttämistä sekä keskeisiä lainsäädännön asettamia velvoitteita..

Lue lisää

Askeleet kohti sopuisaa työyhteisöä

Askeleet kohti sopuisaa työyhteisöä

Työkirja on tarkoitettu työyhteisöille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutusta. Kuusi askelta esittelevä työkirja auttaa työyhteisöä ja esimiehiä tarkastelemaan ja työstämään yhdessä kielteistä, epäasiallista tai häiritsevää käyttäytymistä. Julkaisija Työterveyslaitos..

Lue lisää

Johtotähti - luotsaajan opas

Johtotähti - luotsaajan opas

Johtotähti - työntekijälähtöisen kulttuurin luotsaajan opas on tarkoitettu niille, jotka tavoittelevat menestystä ja ketteryyttä ihmisten johtamisen kautta. Opas painottaa ihmisten kohtaamista ja luottamusta työarjessa paitsi menestyksekkään työntekijälähtöisen organisaatiokulttuurin, myös työhyvinvoinnin ja sitoutumisen lähteenä.

Lue lisää

Töissä Suomessa - tietoa maahanmuuttajalle

Töissä Suomessa - tietoa maahanmuuttajalle

Töissä Suomessa -opas tarjoaa tietoa suomalaisesta työelämästä. Työterveyslaitoksen julkaisema opas on tarjolla 13 eri kielellä ja siinä kerrotaan perusasioita mm. työnhausta, suomalaisesta työkulttuurista, työhön perehdyttämisestä, esimiehen roolista sekä työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisesta..

Lue lisää

Luottamuksen rakentaminen

Luottamuksen rakentaminen

Työturvallisuuskeskuksen laatiman aineiston tavoitteena on auttaa työyhteisöjä, tiimejä ja yhteistyöryhmiä rakentamaan luottamusta työn vuorovaikutustilanteissa. Luottamuksen rakentaminen on taito, jota voi kehittää..

Lue lisää

Innostava esimies -työkirja

Innostava esimies -työkirja

Esimiehen työkirja on syntynyt Työterveyslaitoksen Innostuksen spiraali (INSPI) -tutkimus- ja kehittämishankkeen tuotoksena. Hankkeessa selvitettiin, miten samanaikaisesti voidaan edistää sekä työntekijöiden työhyvinvointia, työn imua että työpaikan menestymistä.

Lue lisää

Puhtauspankki