Mainokset
Mainokset

Uusi näkökulma ravintolan siivoukseen

Puhtausala 1/2018 esittää uuden näkökulman ravintolan siivoukseen. Leila Kakon kirjoittamassa artikkelissa todetaan siivouksen olevan ravintolassa aputoiminto, jonka avulla ylläpidetään turvallista ja tilan toiminnan edellyttämää hygieniatasoa niin, että voidaan tuottaa laadukkaita aterioita erilaiset asiakkaiden tarpeet huomioiden. Keittiöissä siivouksella tarkoitetaan niin työpisteiden, koneiden ja laitteiden kuin pintojenkin puhdistamista. Siivoukseen kuuluu myös järjestelytehtäviä sekä sisätiloissa olevien jäteastioiden tyhjentämistä ja puhdistamista.

Ravintoloiden siivous tehdään vielä usein hyvinkin perinteisesti käsityömenetelmillä: runsaasti vettä ja voimakkaita puhdistusaineita käyttäen. Työn suorittaa usein ravintolan työntekijä työvuoronsa päätteeksi, pakollisena pahana. Voisiko työn siis tehdä toisin? Artikkelissa etsitään ratkaisuja tähän.

Ravintolan keittiöissä työtilat ovat usein kortilla, ja silloin on erityisen tärkeää pitää oma työpiste siistinä. Työskentelytilojen siisteys vaikuttaa ruoan säilymiseeen, asiakasturvallisuuteen, työturvallisuuteen, työviihtyvyyteen ja myynnin edistämiseen

Omavalvontaan kuuluu siivoussuunnitelma. Kun otetaan käyttöön tarpeenmukainen siivous ja laaditaan siivoussuunitelma selkeäksi ja helposti toteutettavaksi, voitaisiin samalla päästä parempaan lopputulokseen pintapuhtauden osalta.

Keittiöllä termi "Mise en place" tarkoittaa esivalmisteluja. Artikkelin kirjoittaja pohtii, miksi sitä ei uskalleta ulottaa myös siivoukseen. Molemmissa tapauksissa on kuitenkin sama tavoite eli saada varsinainen työ suoritettua nopeammin ja siistimmin. Esimerkiksi esivalmistellut siivoustekstiilit mahdollistavat pintojen puhdistamisen myös keskellä työpäivää. Hiljaisempina hetkinä voitaisiin pyyhkiä vaikkapa kriittisiä pintoja, kuten ovien ja vetolaatikoiden kahvoja.

Tampereen ammattikorkeakoulun monimuodon opiskelijat ovat miettineet erilaisia ratkaisuja myös eri toimijoiden välisen yhteistyön parantamiseksi. Ravintolassa voidaan esimerkiksi yhdistää toimenkuvia, jolloin osa työvuorosta kuluu tiskissä ja siivouksen parissa ja toinen osa vaikka blokkarina.

Siivouksen ulkoistamisen hyötyinä pidettiin ammattitaitoista työnjälkeä sekä oikeiden välineiden, koneiden ja aineiden valintaa. Lisäksi ravintolahenkilökunta saa mahdollisuuden keskittyä omaan työhönsä.

Oman siivouksen etuina puolestaan pidettiin siistimpää keittiötyöskentelyä, koska tällöin pyritään roskaamaan vähemmän. Myös työntekijöiden sitoutuneisuus omaan työhönsä on parempaa ja omavalvonta tehostuu.

Puhtaus on puoli ruokaa ravintolassakin. Hygieeninen työskentely luo perustan pintojenkin puhtaallepidolle. (Kuva: Pixabay))
← takaisin tietopankkiin
Puhtauspankki