Mainokset
Mainokset

Siivous turvaa elin- ja työympäristösi turvallisuuden ja viihtyisyyden

Artikkelin teemana on ammattimaisen siivoustyön merkitys ihmisten ja elinympäristön hyvinvoinnille, viihtyisyydelle ja turvallisuudelle sekä rakennusten kunnolle ja kestävyydelle. Artikkelin tavoitteena on antaa kuva puhtausalasta ja ammattisiivouksesta nykyään ja mitä merkittäviä kehitysvaiheita ammattisiivouksessa on ollut.

Ammattimaisen siivoustyön kehittyminen alkoi 1960-luvulla, jolloin järjestettiin ensimmäinen kurssimuotoinen koulutus. Siivousmenetelmien kehittäminen vauhdittui vuonna 1972 laadittujen aika- ja menetelmästandardien pohjalta. Aikaisemmin puhtaus haluttiin varmistaa käyttämällä klooripitoisia puhdistusaineita jopa päivittäin, mutta lisääntynyt tietämys mikrobeista ja niiden poistamisesta on järkeistänyt siivousta huomattavasti. Nykypäivänä ergonomiset välineet, siivouskoneet ja mikrokuitumenetelmät ovat sekä keventäneet työntekoa, parantaneet puhdistustulosta että vähentäneet veden ja puhdistusaineiden tarvetta. Myös digitalisaatio on vaikuttanut alaan voimakkaasti ja tuonut käyttöön paljon uutta teknologiaa.

Siivousala on merkittävä työllistäjä, joka tarjoaa monipuolisia työtehtäviä sekä hyvät etenemismahdollisuudet. Avoimet työpaikat ja työntekijät eivät kuitenkaan aina kohtaa, vaikka ansiokehitystakuun ansiosta peruspalkkaus on noussut samalle tasolle kaupan ja ravintola-alan kanssa. Siivoojan ammatti on edelleen aliarvostettu, vaikka alalla työskentelevät pitävät toimialaa hyvänä ja viihtyvät työssään.

Erilaisissa toimintaympäristöissä on omia siivoukseen vaikuttavia erityispiirteitä, mutta kaikissa puhtaanapidolle keskeistä on riittävän korkean hygieniatason säilyttäminen. Vanhentunut rakennuskanta aiheuttaa haasteita siivoukselle, sillä huonokuntoisissa kiinteistöissä on usein hoito- ja korjausvelkaa. Korjaustyöt vaativat yhä suurempia investointeja, joten purkaminen on entistä todennäköisempi vaihtoehto heikkokuntoisille tai vaikeasti muunneltaville rakennuksille. Lisääntyneiden sisäilmaongelmien johdosta tilojen siivottavuuteen on onneksi nykyisin alettu kiinnittää enemmän huomiota.

Kesäkuu 2016, 16 sivua

Leila Kakko, Tampereen ammattikorkeakoulu
Marita Koskinen, Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut
Päivi Ryynänen, HUS-Desiko
Auli Vainio, Lassila&Tikanoja

Siivous turvaa elin- ja työympäristösi turvallisuuden ja viihtyisyyden
Lue lisää← takaisin tietopankkiin
Puhtauspankki