Mainokset
Mainokset

Markkinakatsaus 2018: Siivous ilman kemikaaleja

Puhtausala-lehden numerossa 4/2018 julkaistuun markkinakatsaukseen on koottu tuotteita ja menetelmiä, jotka perustuvat vesijohtoveden käsittelyyn. Käsitelty vesi korvaa puhdistustapahtumassa puhdistusaineen.

Markkinakatsauksen on kirjoittanut Tarja Valkosalo.

Veden kemiallinen kaava on H2O eli vesimolekyyli koostuu kahdesta vetyatomista ja yhdestä happiatomista. Vesijohtovedessä on aina myös muita maaperästä peräisin olevia tai vedenkäsittelyssä lisättyjä aineita. Siivouksen kannalta haitallisimpia ovat veden kovuutta aiheuttavat suolat, jotka reagoivat puhdistusaineiden kanssa muodostaen pinnoille saostumia, ellei pintoja kuivata. Mitä kovempaa vesi on, sitä enemmän tarvitaan myös pesu- ja puhdistusaineita, jotta puhdistustulos on hyvä.

Suomessa vesi on kuitenkin enimmäkseen erittäin pehmeää tai pehmeää: Vain muutamalla paikkakunnalla vesi on keskikovaa tai kovaa. Tiedon veden kovuudesta saa vesilaitoksesta.

Vesijohtovedessä on aina myös mikrobeja, mutta ihmiselle haitallisia mikrobeja vedessä ei saa olla.

Vesijohtovettä voidaan puhdistaa monin tavoin epäpuhtauksista. Esimerkiksi ioninvaihto, suodatus ja käänteisosmoosi ovat keinoja poistaa veden kovuutta aiheuttavia suoloja ja muita epäpuhtauksia vedestä. Tislatusta vedestä puhutaan, kun vesi kuumennetaan vesihöyryksi, joka tiivistetään takaisin vedeksi. Näin saadaan puhdasta mikrobitonta vettä. Ultrapuhdas vesi on eri menetelmin valmistettua lähes ionivapaata vettä, joka liuottaa itseensä orgaanisia ja epäorgaanisia materiaaleja, johon se on kosketuksissa.

Veden ominaisuuksiin vaikutetaan myös ionisaattorien ja otsonaattorien avulla. Ionisaattorissa vesimolekyyli hajotetaan vety- ja hydroksidi-ioneiksi. Otsonaattorissa hanaveteen sekoitetaan otsonia. Otsonimolekyylin muodostaa kolme happiatomia. Reaktiossa vesimolekyyli ei hajoa, mutta otsonista vapautuu happiatomeja, joilla on muun muassa mikrobeja tuhoava vaikutus.

Markkinakatsaukseen on koottu maahantuojien vastaukset tuoteratkaisuista.

Markkinakatsaus 2018: Siivous ilman kemikaaleja
← takaisin tietopankkiin
Puhtauspankki