Mainokset
Mainokset

Henkilöstötilat puhtausalan työpaikoilla

Henkilöstötilan tai työpaikoilla usein epävirallisesti taukotilaksi tai sosiaaliseksi tilaksi kutsutun tilan ei tarvitse olla ylellinen, mutta kylläkin asiallinen ja toimiva. Työnantajan on järjestettävä työntekijöiden käyttöön henkilöstömäärään nähden riittävät henkilöstötilat. Henkilöstötiloiksi luetaan ruokailu-, puku-, pesu-, wc-, lepo- ja odotustilat.

Palvelualojen ammattiliitossa PAMissa tiedetään siivoojien ongelmallinen tilanne, kun henkilöstötilat puuttuvat. Tämä koskee erityisesti liikkuvaa työtä tekeviä siivoojia, joilla on useita kohteita siivottavanaan työvuoron aikana. PAMin saamien tietojen mukaan esimerkiksi porrassiivoojat ja kotisiivoojat joutuvat syömään ateriansa siivouskeskuksessa tai autossa. Taukojen pitäminen on hankalaa, kun kohteesta toiseen pitää siirtyä ripeästi. Pesumahdollisuudet puuttuvat myös kokonaan.

PAMin sopimusasiantuntijan Jarkko Viitasen mukaan asiat ovat useimmin kunnossa kohteissa, joissa työturvallisuus on palveluyrityksen asiakastyönantajan vastuulla. Esimerkiksi teollisuudessa, hotelleissa ja rakennuksilla siivoojia kohdellaan useimmiten osana henkilöstöä ja tällöin myös henkilöstötilat ovat siivoojien käytössä. Ongelmana esimerkiksi hotelleissa ovat kuitenkin pitkät matkat sosiaalitiloihin, jolloin niiden käyttäminen näin vaikeutuu.

Viitanen kiinnittää huomiota siivoojien työaikaan: kun siivous on ajoitettu kohteen oman henkilöstön työaikaan eikä työajan ulkopuolelle, myös henkilöstötiloihin pääsy sujuu silloin luontevasti.

Työsuojelutarkastuksissa puhtausalan työpaikkojen henkilöstötilat eivät ole nousseet esiin ongelmallisina. Tämä oli pieni yllätys myös tarkastuksia tekeville viranomaisille, jotka odottivat siivousalan työpaikoilta löytyvän enemmän huomautettavaa. Näin toteaa haastattelussa yksikön päällikkö, ylitarkastaja Jari Toivonen Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Vuosina 2016 ja 2017 siivousyrityksiin tehtiin koko maassa 780 valvontatarkastusta. Henkilöstötiloista työsuojeluviranomaiset antoivat vain 19 velvoitetta, eli kehotusta tai toimintaohjetta. Henkilöstötilojen puutteita koskevia asiakasilmoituksia aluehallintovirastojen työsuojeluun tuli kahden vuoden aikana 172, näistä 10 ilmoitusta tuli siivousalalta.

Asiakasilmoitusten perusteella työsuojeluviranomaiset eivät lähde tarkastuskäynnille, ellei kysymyksessä ole välitöntä huomiota vaativa tilanne, kuten työtapaturma. Ilmoitus puutteesta tulee esiin, kun työpaikalle tehdään normaali valvontatarkastus, josta tulee työnantajalle ennakkoilmoitus.

Työsuojelun valvontatarkastukset kattavat alan isoista yrityksistä yli puolet, pienempiä alle 10 hengen työpaikoista on valvottu noin 30 prosenttia. Viime vuosina kiinteistö- ja siivoustoimialalla ovat yleistyneet monitoimikohteet, joissa siivoustyön osuus on 20–30 prosenttia.

Yleisimmin huomautettavaa on rakennustyömaiden rakennussiivouksen henkilöstötiloissa. Henkilöstötila on saattanut puuttua kokonaan tai esimerkiksi pesutiloissa on ollut puutteita. Ruokaa ei ole ollut mahdollista säilyttää kylmässä eikä sen lämmittämiseen ole ollut mahdollisuutta. Myöskään riittävää intimiteettisuojaa pukuhuonetiloissa ei ole ollut. (Lähde: Puhtausala 1/2019)

Työturvallisuuskeskuksen julkaisemaan oppaaseen on koottu henkilöstötilojen järjestämisen säädösvelvoitteita. Kaikkia toimialoja koskevan oppaan voi ladata TTK:n sivuilta ttk.fi.
← takaisin tietopankkiin
Puhtauspankki