Mainokset
Mainokset

Tietopankki

Siivous turvaa elin- ja työympäristösi turvallisuuden ja viihtyisyyden

Siivous turvaa elin- ja työympäristösi turvallisuuden ja viihtyisyyden

Artikkelin teemana on ammattimaisen siivoustyön merkitys ihmisten ja elinympäristön hyvinvoinnille, viihtyisyydelle ja turvallisuudelle sekä rakennusten kunnolle ja kestävyydelle. Artikkelin tavoitteena on antaa kuva puhtausalasta ja ammattisiivouksesta nykyään ja mitä merkittäviä kehitysvaiheita ammattisiivouksessa on ollut.

Lue lisää

Kouluissa ja päiväkodeissa on nykyisin entistä enemmän tekstiilipintoja, jotka eivät pysy puhtaina pelkällä ylläpitosiivouksella. Jaksottaisessa siivouksessa eri tehtäviä voidaan suunnitella ylläpitosiivouksen lomaan. (Kuva: Pixabay)

Jaksottainen siivous kouluissa ja päiväkodeissa

Perussiivouksilla on ollut vankka sijansa erityisesti kouluissa ja muissa julkisissa tiloissa. Koulujen henkilökunta on tottunut aloittamaan lukuvuoden puhtaanraikkaissa tiloissa syksyllä, joten perussiivouksen jaksottaminen pitkin vuotta vaatii usein asennemuutoksen.

Lue lisää

Puhtaus on puoli ruokaa ravintolassakin. Hygieeninen työskentely luo perustan pintojenkin puhtaallepidolle. (Kuva: Pixabay))

Uusi näkökulma ravintolan siivoukseen

Puhtausala 1/2018 esittää uuden näkökulman ravintolan siivoukseen. Leila Kakon kirjoittamassa artikkelissa todetaan siivouksen olevan ravintolassa aputoiminto, jonka avulla ylläpidetään turvallista ja tilan toiminnan edellyttämää hygieniatasoa niin, että voidaan tuottaa laadukkaita aterioita erilaiset asiakkaiden tarpeet huomioiden.

Lue lisää

Markkinakatsaus 2018: Siivous ilman kemikaaleja

Markkinakatsaus 2018: Siivous ilman kemikaaleja

Puhtausala-lehden numerossa 4/2018 julkaistuun markkinakatsaukseen on koottu tuotteita ja menetelmiä, jotka perustuvat vesijohtoveden käsittelyyn. Käsitelty vesi korvaa puhdistustapahtumassa puhdistusaineen. Markkinakatsauksen on kirjoittanut Tarja Valkosalo.

Lue lisää

Uudenlaisten toimistojen siivoussopimuksissa tulisi ottaa huomioon materiaalien säännöllinen huolto. (Kuva: Pixabay)

Uusi ote toimistosiivoukseen

Puhtausala 3/2018 esitteli toimistotilojen uusia tuulia, jotka vaikuttavat myös tilojen siivoamiseen. Toimistotilat ovat muuttuneet aikaisempaa kodinomaisemmiksi. Siivoukselta tämä edellyttää uutta otetta. Toimistojen siivous pitää ohjelmoida uudelleen siten, että materiaalien säännöllinen huolto otetaan huomioon sopimuksissa.

Lue lisää

Työturvallisuuskeskuksen julkaisemaan oppaaseen on koottu henkilöstötilojen järjestämisen säädösvelvoitteita. Kaikkia toimialoja koskevan oppaan voi ladata TTK:n sivuilta ttk.fi.

Henkilöstötilat puhtausalan työpaikoilla

Henkilöstötilan tai työpaikoilla usein epävirallisesti taukotilaksi tai sosiaaliseksi tilaksi kutsutun tilan ei tarvitse olla ylellinen, mutta kylläkin asiallinen ja toimiva. Työnantajan on järjestettävä työntekijöiden käyttöön henkilöstömäärään nähden riittävät henkilöstötilat.

Lue lisää

Puhtauspankki