Asiakaspalautteen vastaanottaminen

On olemassa viittä valittajatyyppiä: normaalit valittajat, pyyteettömät uudistajat, vaikeat valittajat, kverulantit valittajat sekä rikolliset valittajat. Puhtausala-lehden 5-2017 artikkeli antaa vinkkejä, miten toimia, kun asiakas valittaa.

Siivouskoneiden laikat

Siivouskoneiden laikkoja on moneen käyttöön ja menetelmään. Puhtausala-lehden numerossa 1-2016 julkaistiin kooste laikoista, niiden käytöstä ja puhdistuksesta.

Oman työn laadun tarkistuskohtia

Tilojen käyttäjät havainnoivat siivouspalvelun toiminnallisen laadun. Puhtausala-lehden 2-2015 artikkeliin on koottu esimerkinomaisesti, miten itse voi tarkastaa oman työn toiminnallista laatua.

Vain puhtain käsin, kiitos

Vain puhtain käsin, kiitos! on KiiltoCleanin video, jonka alussa havainnollistetaan mikrobien siirtyminen pinnoilta toisille ja ihmisestä toiseen. Videossa esitetään myös mallisuoritus käsien desinfointiin ja pesuun. Alla olevasta Pese kädet oikein -linkistä voit lukea lisää käsien pesusta ja desinfioinnista.

Pese kädet oikein

Kuivahöyrytyslaitteen käyttö

Kuivahöyrytyslaitteet desinfioivat sumuttaen vetyperoksidia desinfioitavan tilan ilmatilaan ja pinnoille. Käsittelyn jälkeen tilan pinnat ovat kuivia ja  jäämävapaita. KiiltoCleanin tekemä video kertoo, miten Nocospray- ja Nocomax -laitetta käytetään ja mitä niiden käytössä tulee ottaa huomioon.

Väitös: Oppiminen työpaikalla

Työpaikalla oppimisessa kehitettävää Marja-Liisa Samppala tutki väitöstyössään laitoshuoltajaopiskelijoiden oppimista työpaikalla. Hän nostaa esille työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun. Mallioppiminen ei tue tietojen ja taitojen soveltamista. Samppalan tutkimus on yhteiskunnallisesti ajankohtainen ja tärkeä. Hallituksen ammatillisen koulutuksen uudistusta koskevan esityksen mukaan oppiminen siirtyy yhä enemmän työpaikoille ja ohjauksen resursseja vähennetään.