Puhtauden laatutason määrittely

image description

Puhtauden taso voidaan määritellä monin tavoin; yhtä virallista ja oikeaa tapaa ei ole. Asiakas ja palveluntuottaja voivat luoda omat määrittelyt puhtauden tasovaatimukselle tarpeen
mukaan tai käyttää esimerkiksi KiinteistöRYL:ssä esitettyjä puhtaustasoja tai INSTA 800-standardin
mukaan laadittuja laatuprofiileja.
Puhtausala-lehden 6-2016 artikkelisssa esitellään KiinteistöRYLin ja INSTA 800-standardin eroavaisuuksia.