Pakkausten hävittäminen

Jätelainsäädännön mukaan vaaraominaisuuden omaava tuotejäte on vaarallista jätettä. Se tulee toimittaa vaarallisen jätteen keräyspisteeseen, esimerkiksi kunnan keräyspisteeseen. Vaaraominaisuuden omaavan tuotejätteen tunnistaa helposti tuotteen etiketissä olevasta varoitusmerkistä tai varoituslausekkeesta. KiiltoClean on koonnut ohjeita jätteen hävittämiseen.