Opas riskienhallintaan alihankintaketjuissa

image description

Euroopan Kriminaalipolitiikan Instituutti HEUNIn julkaiseman opas sisältää sekä tietopankin että riskienhallintatyökalun työvoiman hyväksikäytön ja ihmiskaupan ennaltaehkäisemiseksi. Oppaassa eniten ongelmallisina toimialoina mainitaan alat, joissa työskentelee paljon kouluttamattomia työntekijöitä ja esimerkiksi siivous-, ravintola-, palvelu-, rakennus- ja maatalousalat.