Väitös: Oppiminen työpaikalla

Työpaikalla oppimisessa kehitettävää Marja-Liisa Samppala tutki väitöstyössään laitoshuoltajaopiskelijoiden oppimista työpaikalla. Hän nostaa esille työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun. Mallioppiminen ei tue tietojen ja taitojen soveltamista. Samppalan tutkimus on yhteiskunnallisesti ajankohtainen ja tärkeä. Hallituksen ammatillisen koulutuksen uudistusta koskevan esityksen mukaan oppiminen siirtyy yhä enemmän työpaikoille ja ohjauksen resursseja vähennetään.