Puuvillapyyhkeiden ja paperin elinkaaritutkimus

Textile Service Trade Associationin (WIRTEX) ja European Textile Services Associationin (ETSA) tilaama tutkimus vuodelta 2017, jossa vertaillaan muun muassa jätteiden määrää, energiankulutusta ja vedenkulutusta.

Puhdistuksen ja desinfioinnin uudet teknologiat

Antimikrobiset pinnat, erilaiset valot ja höyryt helpottavat siivoustyötä ja parantavat puhtaustulosta. Likaa ne eivät kuitenkaan poista pinnoilta, kuten Puhtausala-lehden 2-2017 artikkelissa todetaan.

Suunnittele tekstiililattian hoito

Puhtausala-lehden 4-2017 kooste kokoaa tekstiililattioiden hoitomenetelmät kaavioon.

Siivottavuus ja siivous

SEEK-hankkeessa (Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy elinkaarimallia käytettäessä ja energiatehokkuutta tavoiteltaessa) tutkimuksen kohteena olivat myös siivottavuus ja pintojen pölypitoisuus. Siivottavuudella on iso rooli, todetaan Puhtausala-lehden 3-2017 artikkelissa.

Robotti siivoojan kaveriksi?

Robottiteknologian hyödyntäminen vaatii uusia työmenetelmiä ja organisointitapoja, käy ilmi TTS Työtehoseuran ja Kivisto Consulting Oy:n yhteisen hankkeen tuloksista, joista kerrotaan Puhtausala-lehdessä 2-2017.

Pintadesinfektioaineiden teho

Pintojen desinfektiota tarvitaan vain erityistilanteissa, kuten eritetahrojen poistossa, tarvittaessa epidemiatilanteissa ja terveydenhuollossa, kun haitallisten mikrobien tuhoamiseen ei riitä puhdistusaine ja tehokas mekaaninen puhdistus. Oikean aineen valinta edellyttää tietoa desinfioivien aineiden kyvystä tuhota erilaisia mikrobeja. Puhtausala-lehden 1-2018 artikkeli valaisee asiaa.

Omavalvonta edistää puhtautta

Siivouksen laadun seurantaan ja kehittämiseen tarvitaan säännöllistä omavalvontaa. Puhtausala-lehden 1-2018 jutussa keskitytään uima-allastilojen puhtauteen ja omavalvontaan.

Laitoshuoltajan työpäivän ergonomiaa

Oikea ergonomia on siivoustyön perusosaamista. Ergonomiaa voi kerrata esimerkiksi Puhtausala-lehden 3-2015 kuvareportaasin avulla.

Antimikrobisten pintojen puhdistus

Antimikrobiset pinnat eivät poista hyvän käsihygienian ja siivouksen tarvetta. Ne estävät kuitenkin mikrobien lisääntymistä pinnoilla, jolloin tartuntavaara pienenee. Puhtausala-lehden 3-2018 kooste antimikorbisten pintojen käytöstä ja puhdistuksesta.

Tiesitkö tämän akuista?

Puhtausala-lehden 1-2016 artikkeli kertoo erilaisista akuista, niiden käytöstä, puhdistuksesta ja huollosta.

Vinkkejä oman työn suunnitteluun

Siivoustyössä oman työn suunnittelun lähtökohtana on asiakkaan toiminta ja sen edellyttämä puhtaus. Omaa työtä kannattaa suunnitella vuositasolla ja tarkentaa suunnitelmia lyhyemmillä aikaväleillä. Puhtausala-lehden 1-2017 artikkeli antaa vinkkejä.

Tartuntojen torjuminen

Osa taudinaiheuttajista ja loisista tarttuvat ihmiseen kosketuksen välityksellä toisista ihmisista ja pinnoilta. Puhtausala-lehden 5-2016 artikkelissa kerrotaan eri taudinaiheuttajista, niiden kyvystä elää pinnoilla sekä siitä, miten pinnat puhdistetaan ja desinfioidaan tartuntojen torjumiseksi.

Asiakaspalautteen vastaanottaminen

On olemassa viittä valittajatyyppiä: normaalit valittajat, pyyteettömät uudistajat, vaikeat valittajat, kverulantit valittajat sekä rikolliset valittajat. Puhtausala-lehden 5-2017 artikkeli antaa vinkkejä, miten toimia, kun asiakas valittaa.

Tarkista ergonomia

Työssä jaksaa paremmin ja välttää tuki- ja liikuntaelimistön kipeytymistä, kun tekee työtä mahdollisimman ergonomisesti. Ohjeita löytyy Puhtausala-lehden 4-2017 artikkelista.

Suojakäsineiden käyttö

Suojakäsineitä tarvitaan suojaamaan käsien ihoa siivousaineiden, lian tai materiaalin kuten mikrokuidun ihoa ärsyttäviltä tai allergisoivilta vaikutuksilta. Suojakäsine suojaa myös työtapaturmalta kuten viiltovahingoilta ja mahdollisilta taudinaiheuttajilta esimerkiksi eritetahrasiivouksessa ja wc- ja pesutilojen siivouksessa. Puhtausala-lehden 5-2015 artikkelissa lisää tietoa erilaisista suojakäsineistä ja niiden käytöstä. Voit myös tarkistaa, tunnetko suojakäsineiden merkinnät.

Siivousvälineistön ja siivoustilan puhdistus

Vain puhtailla siivousvälineillä ja -koneilla saadaan puhdasta. Puhtausala-lehden 1-2015 artikkelissa kerrataan siivousvälineiden ja -koneiden sekä siivoustilojen puhdistuksen keskeiset asiat.

Siivouspyyhkeen aseptinen käyttö

Siivouspyyhkeen oikealla ja järjestelmällisellä käytöllä varmistetaan pintojen puhdistuminen ja vältetään näkyvän lian ja mikrobien levittäminen. Puhtausala-lehden 2-2016 koosteesta löydät tietoa muun muassa siivouspyyhkeiden aseptisen käytön periaatteista ja eri tavoista taitella pyyhe.

Siivouskoneiden laikat

Siivouskoneiden laikkoja on moneen käyttöön ja menetelmään. Puhtausala-lehden numerossa 1-2016 julkaistiin kooste laikoista, niiden käytöstä ja puhdistuksesta.

Siivoojan kädet työssä

Siivoojan kädet tuntevat, tunnustelevat ja tarttuvat. Ne nostavat ja kantavat, kurottavat ja pyyhkivät, ohjaavat ja näppäilevät. Puhtausala-lehden 1-2018 artikkelissa lisää tietoa siivoojan käsistä työssä.

Puhtausalan 100 kehitysaskelta

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi koottiin puhtausalan 100 kehitysaskelta Suomen itsenäisyyden ajalta. SSTL Puhtausala pyysi ehdotuksia kyselyllä, joita työryhmä täydensi ja kokosi lopullisen Puhtausala-lehdessä 6-2017 julkaistun listan.

Puhtauden laatutason määrittely

Puhtauden taso voidaan määritellä monin tavoin; yhtä virallista ja oikeaa tapaa ei ole. Asiakas ja palveluntuottaja voivat luoda omat määrittelyt puhtauden tasovaatimukselle tarpeen mukaan tai käyttää esimerkiksi KiinteistöRYL:ssä esitettyjä puhtaustasoja tai INSTA 800-standardin mukaan laadittuja laatuprofiileja. Puhtausala-lehden 6-2016 artikkelisssa esitellään KiinteistöRYLin ja INSTA 800-standardin eroavaisuuksia.

Pienet istuenohjattavat yhdistelmäkoneet

Puhtausala-lehdessä 2-2018 julkaistiin markkinakatsaus pienistä yhdistelmäkoneista.

Oman työn laadun tarkistuskohtia

Tilojen käyttäjät havainnoivat siivouspalvelun toiminnallisen laadun. Puhtausala-lehden 2-2015 artikkeliin on koottu esimerkinomaisesti, miten itse voi tarkastaa oman työn toiminnallista laatua.

Käsienkuivausmenetelmien hygienia

Tutustu Helsingin Yliopiston Hjelt-instituutin vuonna 2013 tekemään vertailututkimukseen neljän tavallisimman käsienkuivausmenetelmän hygieniasta.

Vaihtomatoista saatavat hyödyt

European Textile Services Association (ETSA) tutki, mitä vaihtomattojen hyötyjä erilaisissa kiinteistöissä. Tuloksia esitellään Lindströmin tekemässä esitteessä.

Hygieeninen tekstiilienpesu

KiiltoCleanin Puhtausklinikan videolla keskustellaan, miten terveydenhuollon tekstiilinpesu eroaa kotitalouspyykistä, mitkä kaikki asiat vaikuttavat puhtaaseen lopputulokseen.

Potilasvaihtosiivous hammashuollossa

Jokaisen potilaan välillä tehtävällä potilasvaihtosiivouksella huolehditaan hygieniasta sekä parannetaan potilas- ja työturvallisuutta. KiiltoCleanin videolla näytetään, miten potilasvaihtosiivous tehdään.

Lattioiden pintapesu

Pintapesulla poistetaan kone- tai käsimenetelmin kiinnittynyt ja pinttynyt lika ja / tai suoja- ja hoitoaineiden pintakerros kovilta lattiapinnoilta. KiiltoCleanin videolla näytetään lattioiden pintapesun vaiheet.

Lattiapinnan vahaus

KiiltoCleanin videolla näytetään lattiapinnan vahauksen vaiheet.

Vahanpoisto muovi- ja kivilattioilta

Jos vahapinta on kulunut tai pinnalle on kertynyt pinttynyttä likaa, on vahanpoiston aika. KiiltoCleanin videolla esitellään vahanpoiston eri vaiheet. Alla olevasta linkistä löytyy aiheesta lisää tietoa.

Vahanpoisto ja vahaus