TESTI: INSTA 800

Mikä on INSTA 800?

SFS 5994 INSTA 800, standardi siivouksen teknisen laadun määrittämiseen ja arviointiin, hyväksyttiin suomalaiseksi standardiksi vuonna 2012. Standardiin liittyy henkilösertifiointi, joka päätettiin käynnistää tietotasojen 3 ja 4 osalta Suomessa vuonna 2013 järjestetyssä keskustelutilaisuudessa. Standardin käyttö on vapaaehtoista. Keskustelutilaisuudessa oltiin kuitenkin yksimielisiä siitä, että henkilösertifiointia tarvitaan varmistamaan standardin oikea soveltaminen.

Insta 800 -testit uudistuvat

Siivouksen teknisen laadun määrittely- ja arviointijärjestelmän (INSTA 800) uudistus valmistui pohjoismaisena yhteistyönä vuonna 2018. Standardi on nyt käännetty suomeksi ja ilmestyy kesällä 2019.

Standardiuudistuksen johdosta myös tietotasojen 3 ja 4 testit uudistuvat. Uudet, ajantasaiset testit ovat käytettävissä elokuusta lähtien.

Mitä on henkilösertifiointi?

Myönnetty henkilösertifikaatti osoittaa, että henkilö hallitsee INSTA 800 -standardin käytön joko tietotasolla 3 tai tietotasolla 4. Tietotasojen osaamisvaatimukset on kuvattu dokumentissa INSTA 800-standardin käyttämiseen vaadittava osaaminen. Standardissa on kuvattu tietotasojen osaamisvaatimukset, mutta työryhmä täsmensi osaamisvaatimuksia laatimalla niistä tarkennetun sisällön. Työryhmä laati myös tietotasojen 1 ja 2 osaamisvaatimukset, vaikka ne eivät kuulu henkilösertifioinnin piiriin.

Keneltä henkilösertifiointia edellytetään?

Henkilösertifiointia voidaan edellyttää siivouspalvelun ostaja- ja tuottajaorganisaatioiden eri edustajilta silloin, kun siivouspalvelun lopputuloksen määrittely tai laadunarviointi perustuu INSTA 800-standardiin.

Tietotason 4 henkilösertifikaattia edellytetään kouluttajilta, jotka pitävät henkilösertifikaatin pätevyysvaatimuksiin valmentavaa koulutusta.

Osaamisvaatimukset tarkemmin INSTA 800 -standardin käyttämiseen vaadittava osaaminen

Myönnetyt henkilösertifikaatit

Miten henkilösertifikaatin voi hankkia?

Pätevyys INSTA 800 -standardin käyttöön osoitetaan suorittamalla tutkinto. Työkokemuksesta riippuen lisäksi voidaan edellyttää INSTA-koulutus, johon sisältyy pakollinen käytännön näyttö, sekä siivousalan peruskoulutusta.

Tarkemmat tiedot sertifioitavista tietotasoista, pätevyysvaatimuksista, koulutusvaatimuksista, sertifiointiprosessista, tietojen julkaisemisesta ja valitusmenettelystä hakuohjeessa.

TOIMIJAT

Tutkinnon järjestäjä

Tutkinnon järjestää SSTL Puhtausala ry.

Tutkinnon voi suorittaa INSTA-koulutuksen yhteydessä tai jos työkokemus on hakuohjeen mukaan riittävä, tutkintoon voi tulla suoraan.

Kirjallinen testi tilataan alla olevalla lomakkeella vähintään kaksi viikkoa ennen testiajankohtaa. Testin tekemiseen tarvittavat tunnukset ja ohjeet testin tekemiseen lähetetään testin tilaajalle.

Tarvittaessa lisätietoja antaa Tarja Valkosalo, puh. 0400 874509, s-posti tarja.valkosalo@gmail.com.

Kirjallisten testien hinnat:

  • Tietotaso 3: 120 € + alv 24 %
  • Tietotaso 4: 275 € + alv 24 %

Huom! Standardiuudistuksen johdosta myös tietotasojen 3 ja 4 testit uudistuvat. Uudet, ajantasaiset testit ovat käytettävissä elokuusta lähtien. Jos siis ei ole kiire saada todistusta heti, kannattaa odottaa kesän yli.

INSTA 800 -koulutuksen järjestäjä

INSTA 800 -koulutuksia voivat järjestää henkilöt, joilla on tietotason 4 henkilösertifikaatti. Koulutukseen sisältyy käytännön näyttö.

Henkilösertikaatin myöntäjä

Henkilösertifikaatin myöntää hakemuksesta Inspecta Sertfiointi Oy.

Sertifikaatin hinta on 261 € + alv 24 %.

Tukiryhmä

SSTL Puhtausala ry:n hallitus on nimennyt INSTA 800 -standardin soveltamisesta valvovan tukiryhmän, joka ratkaisee mahdolliset erimielisyydet standardia käytettäessä. Tukiryhmään nimetään siivouspalvelujen ostajien, tuottajien, konsultointiyritysten sekä liiton hallituksen edustajat. Tukiryhmän jäsenyys on työnantajakohtainen. Tukiryhmään nimetyllä henkilöllä tulee olla tietotason 4 henkilösertifikaatti ja häneltä edellytetään INSTA 800 -standardin jatkuvaa käyttämistä omassa työssä.

Tukiryhmän antamat lausunnot löydät täältä.

Tukiryhmä 1.7.2018 - 30.6.2020

Mari Ahlgren, Palmia Oy
Pirjo Jokinen, Ramboll Finland Oy
Marita Koskinen, Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy Servi
Tuula Koskinen, Puolustushallinnon rakennuslaitos
Veli-Matti Simola, ISS Palvelut Oy
Riikka Tuomisto, Atop-Tieto Oy
Tarja Valkosalo, SSTL Puhtausala ry

Kysymykset tukiryhmälle osoitteeseen tarja.valkosalo@gmail.com

TESTI: INSTA 800
Puhtauspankki