TESTI: Hoitoympäristöjen puhtauspalvelujen hygieniaosaaminen

Verkkoaineiston opiskelun jälkeen tehtävällä testillä osoitetaan hygieniakäytäntöjen hallinta. Testissä on 30 monivalintakysymystä. Testin voi tehdä verkkoympäristössä, jolloin hyväksytyn suorituksen jälkeen voi tulostaa itselleen todistuksen. Testin voi tehdä myös perinteisesti paperilla, ellei verkkotestin mahdollisuutta ole.

  • Verkossa suoritettava testi 30 eur + alv
  • Paperilla suoritettava testi 35 eur + alv

Testit ovat saatavilla suomeksi. Testejä voivat tilata ja testitilaisuuksia voivat järjestää vain SSTL Puhtausala ry:n hyväksymät testaajat. Testistä saa todistuksen.

SSTL Puhtausala ry:n hyväksymät testaajat


Tilaa paperitesti vähintään 14 vrk ennen testipäivää ja ilmoita testattavien etu- ja sukunimi.
Tilaa verkkotesti vähintään 10 vrk ennen testipäivää ja ilmoita testattavien etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite.
Testitilauksissa tulee myös ilmoittaa organisaatio, missä testitilaisuus pidetään.

Testitilaukset: asiakaspalvelu@puhtausala.fi

Testisuoritusten valvonta

Sekä verkko- että paperitesti suoritetaan valvotusti. Testitilaisuuden valvoo SSTL Puhtausala ry:n hyväksymä testaaja, joka varmistaa, että testattavat ovat opiskelleet Hoitoympäristöjen puhtauspalvelujen hygieniaosaamisen verkkokurssin ennen testiin tuloa. Testitilaisuuden valvonnan kustannus ei sisälly testin hintaan.

Haluaisitko testaajaksi?

Testaajalta edellytetään testaajavalmennukseen osallistumista ja testin hyväksyttyä suorittamista,

SEKÄ vähintään erikoisammattitutkintotason koulutusta ja työkokemusta ohjaajana tai esimiehenä vähintään 2 vuotta puhtauspalvelualalta, sisältäen terveydenhuollon kohteita

TAI opettajan koulutusta ja 2 vuotta työkokemusta puhtauspalvelualan kouluttajana.

TESTI: Hoitoympäristöjen puhtauspalvelujen hygieniaosaaminen
Puhtauspankki