KURSSI: Hoitoympäristöjen puhtauspalveluiden hygieniaosaaminen

Hoitoympäristöjen puhtauspalvelujen hygieniaosaaminen -verkkoaineisto soveltuu työntekijöiden perehdytykseen sosiaali- ja terveydenhuollon puhtauspalveluihin sekä työpaikkakouluttajan ja -ohjaajan materiaaliksi osaamisen kehittämiseen työpaikoilla. Verkkokurssin tavoitteena on antaa perustiedot puhtauspalvelujen hygieniakäytännöistä sosiaali- ja terveydenhuollon kohteissa, jotta työntekijä osaa toimia aseptisesti ja estää omalla työllään infektioiden leviämistä. Aineisto soveltuu sekä itseopiskeluun että työntekijöiden perehdytyksen tueksi.

Verkkoaineisto koostuu 11 moduulista:

 • Johdanto
 • Mikrobit ja loiset
 • Infektioiden torjuminen
 • Käsihygienia, henkilökohtainen hygienia ja suojaimet
 • Hygieniaa edistävät ratkaisut
 • Hygienia siivoustyössä
 • Hygienia tekstiilihuollossa
 • Hygienia vuodehuollossa
 • Hygienia huoltohuonetehtävissä
 • Hygienia jätehuollossa
 • Laadunvalvonta

Aineisto keskittyy hygienianäkökulmaan, siihen, miten puhtauspalvelujen työntekijä omalla työllään edistää infektioiden torjuntaa sosiaali- ja terveydenhuollon kohteissa. Puhtauspalvelut ovat osa infektioiden torjuntaketjua.

Verkkoaineisto on opiskeltavissa SSTL Puhtausala ry:n verkko-oppimisympäristössä.

Katso webinaaritallenteesta verkkokurssin esittely!

Hinnat:

Lisenssi henkilökohtaiseen opiskelukäyttöön, 80 eur + alv. / 4kk tai 200 eur + alv. / 12 kk

Yrityslisenssi, jossa 1-5 tunnusta kouluttajien / testaajien käyttöön, 800 eur + alv. / 12 kk
Yrityslisenssi on myös räätälöitävissä isoille organisaatioille tarpeen mukaan.

Tilaukset ja lisätiedot:

Minna Kyllinen, puh. 040 626 7003, minna.kyllinen@puhtausala.fi

KURSSI: Hoitoympäristöjen puhtauspalveluiden hygieniaosaaminen
Puhtauspankki