Innostava esimies -työkirja

image description

Esimiehen työkirja on syntynyt Työterveyslaitoksen Innostuksen spiraali (INSPI) -tutkimus- ja kehittämishankkeen tuotoksena. Hankkeessa selvitettiin, miten samanaikaisesti voidaan edistää sekä työntekijöiden työhyvinvointia, työn imua että työpaikan menestymistä. Innostavalla, palvelevalla esimiestyöllä on merkittävä rooli näiden tavoitteiden toteutumisessa.

Suositellaan käytettäväksi yhdessä Työn tuunaaja -inspiraatiokirjan kanssa.