Askelia uuteen arvonluontiin

Organisaatioiden toimintaympäristöt ja työn tekemisen tavat ovat voimakkaassa turbulenssissa. Digitalisaatio ja työn murrokset haastavat vallitsevia arvonluonnin periaatteita ja käytäntöjä. Uudenlaisessa arvonluonnissa vanhat käsitykset ja ajattelumallit eivät riitä. Tarvitaan uskallusta astua oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja rohkeutta luopua tutuista tavoista nähdä, tuntea ja ymmärtää.
Apua arvonluontiin löytyy Työterveyslaitoksen verkko-oppimateriaalista.