Työtehoseura testasi neljä robotti-imuria

image description Robotti-imureiden suorituskykytesteissä arvioitiin kovan lattiapinnan, eripaksuisten mattojen sekä nurkkien ja seinänvierustojen imurointitulosta, navigoinnin tarkkuutta ja imurin käyttöaikaa yhdellä latauksella.

Työtehoseuran testaamat robotti-imurit olivat koeolosuhteissa melko tasavertaisia, mutta käytännön testeissä niiden suorituskyky vaihteli. Etenkin nurkkien, seinänvierustojen ja eripaksuisten mattojen imurointituloksissa oli laitekohtaisia eroja. Suotuisissa olosuhteissa robotit kuitenkin siivosivat oivallisesti. Imureiden käytettävyys arvioitiin hyväksi, mutta pölysäiliön tyhjentäminen koettiin epämiellyttäväksi.

Robotti-imurit ovat kehittyneet vuodesta 2015, jolloin TTS vertaili niitä edellisen kerran. Roboteissa on uutta teknologiaa ja ne muun muassa määrittelevät siivousalueen kameroiden ja erilaisten antureiden avulla, piirtävät siivouskartan ja imuroivat alueen keräämänsä tiedon avulla. Robotti-imurit testattiin 20 m2 kokoisessa, kalustetussa testitilassa. Lisäksi imurit olivat käyttökokeissa neljässä Living Lab -kotitaloudessa. Imureista arvosteltiin suorituskyky, älytoiminnot ja käyttöominaisuudet, kuten imurin puhdistuksen vaivattomuus, palautuminen telakkaan, imurointiääni ja käyttöohjeet. Robottien navigointikyky on selvästi parantunut, mutta eripaksuiset matot, seinänvierustat ja nurkat ovat edelleen hankalia puhdistuskohteita.

Mukavasti, mobiilisti

”Testin robotti-imureja voi hallita älylaitteilla, kunhan ensin onnistuu yhdistämään robotin WiFi-verkkoon, lataamaan tarvittavan sovelluksen älypuhelimeen tai tablettiin ja muodostamaan laiteparin välille verkkoyhteyden. Sovellus kannattaa ehdottomasti ladata, sillä osaa toiminnoista pystyy käyttämään vain mobiilisti”, kertoo tutkija Tarja Marjomaa Työtehoseurasta. Sovelluksen monipuolisuudesta riippuen älylaitteen näytöltä voi tarkastella robotin tilatietoja, graafisia siivouskarttoja ja siivottua pinta-alaa sekä seurata jopa videokuvaa siivouksen edistymisestä tai piirtää virtuaalisia seiniä rajaamaan robotin liikkumista. Sovelluksissa on myös hyödyllistä käyttöopastusta sekä hiljalleen kertyvää tilastotietoa imurin toiminnasta.

Mobiilisovellusten käytännön hyödyt jakoivat testitalouksien mielipiteitä. Robotti-imureiden älytekniikan koettiin helpottavan siivousta, mutta tietoturvaan liittyvät asiat askarruttivat. Testitaloudet pohtivat, avaako verkkoon yhdistetty laite hakkereille polun kotiverkkoon. ”Robottiteknologia helpottaa kotiaskareita ja testattujen imurien suorituskyky on jo melko hyvällä tasolla. Laitteiden mobiilikäyttö vaatii kuitenkin kohtuullisia digitaitoja. Niiden opettelu on viimeistään nyt ajankohtaista, sillä niin kodintekniikan kuin monien muidenkin laitteiden etäkäyttö ja virtuaaliohjaus yleistyvät ”, toteaa Tarja Marjomaa.

Robotti-imureiden yksityiskohtaiset testitulokset löytyvät osoitteesta www.tts.fi/testit

TTS:n testaamat imurit olivat:
Electrolux PUREi9
iRobot Roomba 980
Miele Scout RX2
Neato botvac D6

Robotti-imurien suorituskyky- ja käyttöominaisuuksien sekä älytoimintojen osa-arvosanat ja kokonaisarvosanat. Arvosanoissa painottuvat Living lab- käyttäjätalouksien antamat arvosanat.

 

Electrolux iRobot Miele Neato
PUREi9 Roomba 980 Scout RX2 botvac D6
SUORITUSKYKY
Kovan lattiapinnan puhdistus 4,5 4,5 4,5 4,5
Mattojen puhdistus 3,0 4,0 2,5 4,0
Navigointikyky 4,0 4,5 4,0 4,5
Nurkkien ja seinänvierustan puhdistus 3,0 3,0 4,0 3,5
Latauksen riittävyys kertaimuroinnilla 4,5 4,5 5,0 4,5
Suorituskykyarvosana 3,8 4,1 4,0 4,2
KÄYTTÖOMINAISUUDET
Pölysäiliön ja suodattimen puhdistaminen 4,0 3,0 3,5 2,5
Puhdistusharjan/-telan ja sivuharjaksien puhdistaminen 3,5 4,0 3,5 3,5
Imurin palautuminen latausasemaan 5,0 4,5 4,5 4,5
Imurointiääni 3,0 2,5 3,5 3,0
Käyttöohje 4,0 4,0 4,5 3,5
Käyttöominaisuusarvosana 3,9 3,6 3,9 3,4
ÄLYTOIMINNOT, MOBIILIKÄYTTÖ
Älytoimintojen arvosana 3,5 4,5 3 4
KOKONAISARVOSANA 3,7 4,1 3,6 3,9
1 = huono, 2 = välttävä, 3 = tyydyttävä, 4 = hyvä, 5 = erittäin hyvä