Suomi 100 -tutkimushanke käynnistyy

image description

SSTL Puhtausala ry oli mukana Suomi100-juhlavuodessa Puhtauspäivä 4.12.2017 -teemalla. Onnistunut juhlavuosi raportointivaiheineen nosti esiin aiheen tutkimukselliset mahdollisuudet, ja nyt  Suomi 100 -tutkimushanke käynnistyy avoimella yhteiskehittämistilaisuudella 29.10.

Itsenäinen Suomi täytti sata vuotta 6.12.2017. Sukupolvemme merkittävintä juhlavuotta vietettiin yhdessä-teemalla koko vuoden Suomessa ja yli sadassa maassa kaikilla mantereilla. Avoimeen ohjelmaan liitettiin yhteensä 5 000 erilaista hanketta, ja yli 800 000 suomalaista ja Suomen ystävää osallistui ohjelman rakentamiseen. Juhlavuoden suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -organisaatio.

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuodelle asetettiin kunnianhimoiset tavoitteet. Sen tuli vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta suomalaisessa yhteiskunnassa. Ulkomailla juhlavuoden toivottiin vahvistavan Suomen kansainvälistä profiilia. Juhlavuosi haluttiin toteuttaa vahvasti osallistavalla ja mukaansa tempaavalla tavalla, joka haastaisi etsimään uusia toteutustapoja.

Suomi 100 -juhlavuodesta kasvoi lopulta ennakko-odotuksia suurempi ja monimuotoisempi ja juhlavuoden jälkeen tehtyjen kuluttaja-ja sidosryhmätutkimusten, haastattelujen ja loppuraportointikyselyjen perusteella juhlavuodelle asetetut tavoitteet saavutettiin.

Juhlavuoden perintöön nojaava tutkimushanke käyntiin

Suomi 100 -juhlavuoden raportointivaihe nosti esiin aiheen tutkimukselliset mahdollisuudet. Juhlavuoden vaikuttavuuden ja pysyvän perinnön arviointi edellyttää lisätutkimusta hankkeen loppuraportin sisältämän ensivaiheen arvioinnin lisäksi. Siihen kerätyn aineiston laajuus tarjoaa hyvän mahdollisuuden.

Valtioneuvoston kanslia käynnistää tutkimushankkeen, jossa juhlavuoden tuloksia ja vaikutuksia arvioidaan laajemmin ja sen perintöä pyritään hyödyntämään. Tutkimushanke toteutetaan vuosina 2018–2020.

Suomi 100 -perintöön nojaava tutkimushanke käynnistyy avoimella yhteiskehittämistilaisuudella maanantaina 29. lokakuuta 2018. Tilaisuudessa käytävää keskustelua hyödynnetään joulukuussa avattavan valtioneuvoston kanslian avoimen määrärahahaun valmistelussa. Tutkimus rahoitetaan Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden määrärahasta.

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen