RTS-ympäristöluokituksen uudet kriteerit

image description

Rakennus- ja kiinteistöalalla tehtävillä pienilläkin päätöksillä on vaikutusta hiilijalanjälkeen. Tilaajien ohella myös asiakkaat ja tilojen vuokralaiset ovat entistä kiinnostuneempia käyttämiensä tilojen energia- ja ekotehokkuudesta sekä sisäilmasta.

RTS-ympäristöluokitus on kehitetty Suomen rakennuskanta ja ilmasto-olosuhteet huomioiden ja siinä on otettu mukaan olemassa olevat parhaat käytännöt, luokitukset ja rakentamiseen liittyvä kansallinen ja EU-lainsäädäntö. RTS-ympäristöluokituksen kriteerikokonaisuus keskittyy viiteen osa-alueeseen: prosessi, talous, ympäristö ja energia, sisäilma ja terveellisyys ja innovaatiot. Luokitus soveltuu uudis- ja korjausrakentamiseen kaiken tyyppisille rakennuksille. Siinä on kaksi kriteeristöä: Asuinrakennukset ja Palvelu- ja toimistorakennukset. Uudet RTS-ympäristöluokituksen kriteerit 2018

  • huomioi muuttuneet rakentamismääräykset
  • uusitun Sisäilmastoluokitus 2018- ohjekokonaisuuden
  • LEVEL’s kriteeristön kehityksen
  • monipuolisesti viherympäristön ja hulevesien käsittelyn
  • materiaalitehokkuuden, kierrätyksen ja jätelainsäädännön

Tällä hetkellä työkalussa on 57 aktiivista hanketta meneillään tavoitetasolla kahdesta neljään tähteen, asteikon ollessa yhdestä viiteen tähteen.

Seuraavan kymmenen vuoden aikana lainsäädäntö kehittyy ja ohjaa entistä vahvemmin kestävän kehityksen näkökulmien huomioon ottamiseen rakennushankkeessa. Julkistamistilaisuudessa y ympäristöministeriön erityisasiantuntija Matti Kuittinen muistutti puheenvuorossaan, että Suomi on ottanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä.

Rakennussektorilla on keskeinen rooli päästöjen vähentämisessä koko rakennuksen elinkaaren aikana. Tähän saakka painopiste on ollut energiatehokkuudessa, mutta jatkossa tarvitaan lisää keinoja vähähiilisyyden parantamiseen koko rakennuksen elinkaaren aikana.

Lisätietoa luokituksesta glt.rts.fi

Lähde: Rakennustieto 10.9.2018