Laboratorio-opas ilmestynyt

image description

Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy:n julkaisuissa on ilmestynyt uusi kirja: Laboratorio-opas – Mikrobiologisten asumisterveystutkimuksien näytteenotto ja analyysimenetelmät.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015), ns. asumisterveysasetus, sai soveltamisohjeen, kun Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) laatima Asumisterveysasetuksen soveltamisohje julkaistiin vuonna 2016. Tarve asumisterveysasetuksen mikrobiologisia menetelmiä käsittelevän, mutta laboratorioille suunnatun käytännönläheisemmän ja yksityiskohtaisemman sekä tulosten tulkintaa ohjaavan oppaan kirjoittamiselle syntyi jo soveltamisohjeen osaa IV kirjoitettaessa. Tämän oppaan tarkoituksena on tukea laboratorioita ja tulosten tulkinnasta vastaavia tahoja asumisterveysasetuksen mikrobiologisten menetelmien käytännön suorituksen ja tulosten tulkinnan kanssa. Näytteenottoa selvitetään teknisen näytteenoton osalta.

Opas soveltuu mm. sisäilmatutkimuksia tekevien laboratorioiden, kuntien terveysvalvontaviranomaisten, rakennusterveysasiantuntijoiden, sisäilmakonsulttien, oppilaitosten ja yhdistysten käyttöön. Tekijät: Anna-Mari Pessi, Turun yliopisto ja Kaisa Jalkanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Oppaan hinta on 22.00 euroa (sis. alv. 10 %). + toimituskulut.

76 sivua. ISBN 978-952-9637-61-4

Tilaukset: https://www.ymparistojaterveys.fi/tuote-osasto/julkaisut/